Lát nền sàn bằng mozaiit

1. Lát nền sàn bằng mozaiit Mozaiit là miếng gốm sứ nhỏ hình vuông, lục giác… các miếng gỗ sứ này dàn lên giấy cỡ (300 X 300)mm theo tổ hợp nhđt định. Các tấm mozaiit dán lên nền sàn bê tông, mỗi loại nền sàn dều có phưong pháp dán khác nhau. a. Dán …

Read More