Lắp đặt đường dây điện

1. Dẫn tuyến điện trong nhà

Tuyến điện trong nhà được lắp đột theo nguyên tắc sau: an toàn, mỹ quan, đon gián kinh tế.
Có hai phuong pháp bố trí đuòng điện trong nhà: đuòng điện đi nổi và đưòng diện đi ngầm. Đưòng điện di nổi, có thể đi trong màng gỗ, găng nhụa hoặc dùng miếng nhôm ghim chặt. Dây điện đi nổi theo tuông hoặc trần phòng. Đuòng điện di ngầm, nguòi ta đục một rãnh trên tuông, chôn ống nhụa vào rãnh, sau đó luồn dây điện vào trong ống nhụa. Cố gắng kéo dây điện đi duòng thẳng để tiết kiệm nguồn nguyên liệu và nhân công. Hiện nay trong các gia dinh, đuòng trục chính thuòng dùng dây đổng tiết diện 1,5mm ngoài bọc nhụa cách điện, đuờng dây diện nhánh có tiết diện nhỏ han, nhu dây mềm tiết diện 0,4mm đến bóng đèn bàn. cần đục rãnh tuòng, rãnh trần trước khi trát son trần tuòng để tránh lớp vữa trát và son tuông trần bị bong võ, phải tốn công và vật liệu sủa chữa lại tuông trần và làm giảm hiệu quá trang trí. Để việc dân đuòng điện được hạp lý, cần căn cứ vào bàn vẽ thiết kế xác định vị trí đồ gia dụng có dùng điện để xác định đuòng điện, vị trí ổ cám và công tác. Đổng thỏi, cần chú ý mấy điểm sau đây:
Trước hết, can cú vào số lượng công suất điện của bóng đèn và đồ gia dụng để xác định số lượng đưòng điện. Đối với những thiết bị điện công suốt lốn như máy điều hoà, máy sưởi nên đi đưòng điện riêng để khỏi ảnh hưởng xấu đến các thiết bị dùng diện khác.
Máy bom nước nên dùng đưòng điện riêng vỉ khi khỏi dộng phụ tái điện máy bom lớn, như thế khác phục dược khả nâng do điện áp giám không khỏi động được máy bom. Nếu trong nhà chỉ lốp một đưòng trục chính, khi điện áp thấp mà nhiều thiết bị cán điện cùng sử dụng sẽ gây ra tình trạng vượt phụ tài, như vậy các thiết bị cần dùng điện không những không có dưọc điện áp bỉnh thường mà dây dẫn điện còn nóng lên.
Để sử dụng thuận lọi, công tốc ngầm nên láp gán cửa chính vào nhà cách nền, sàn 120mm trỏ lên, cầu dao láp cao hon 250mm. Lắp ổ cám điện cần căn cứ vào số luọng đồ dùng điện và vị trí các thiết bị điện công suốt lớn, lắp ổ cắm điện vào phán tưòng trống, ổ chìm cao 30mm và phải đột ỏ vị trí cao trên 130mm, chú ý không láp ổ cám điện gần các tủ lớn.
Hiện nay, thiết bị điện trong gia đỉnh tõng nhiều, nên ổ cám điện cùng cân nhiều. Nói chung nên bố trí ổ cám điện ỏ phòng khách 1 ổ, phòng ngủ 2 – 3 ổ, phòng bếp 2 ổ, phòng vệ sinh 2 ổ. Trong đó, nên có 1- 2 ổ cám 3 lỗ.
Đuòng điện nên kết hợp đi nổi và đi chìm. Phỏng khách và phòng ngủ dây diện đi ngổm, nhà bếp và nhà vệ sinh nên đi nổi. Đồng thòi, có thể lại dụng đuàng điện có sân. Khi láp đưàng điện chìm có thể bố .trí đuàng diện cạnh khung cùa, hoặc ỏ mép khoảng gỗ ốp chân tuòng để tránh dục tưòng nhiều.
Khi lốp đưòng điện ngám trong tưòng, nên dùng vài hoặc băng dính cách diện bọc chỗ đầu dây, sau đó dùng màu đánh dấu vào đầu dây để dê nhộn ra chỗ đầu nối dây điện.
Có một cách làm đan giàn nữa là, dùng thanh gỗ và ống nhụa rải theo tuyến dây điện, rồi theo dó mà dục đưòng điện ngổm.
Để bào đàm an toàn, ỏ phía sau công to (đồng hổ đếm điện) nguôi ta láp một bộ aptomat có công suốt tưang ứng. Như thế bào đàm an toàn cho tất cà thiết bị dùng điện. Bộ aptomát lắp một đèn báo hiệu, khi điện bị chộp hay bị rò thì àptomát nhảy, đèn hiệu sáng. Sau khi giải quyết xong sụ cố điện thì lại bột áptomát và điện dược cung cốp bình thưòng.

2. Lắp công tắc và ổ cắm diện

Trong nhà thưàng sủ dụng nhiều công tác diện, có nhiều loại công tốc như: công tác đẩy, công tốc giật dây, công tốc dẩy láp chìm, công tác bấm láp chìm v.v…
Nếu phòng bố trí đường điện ngầm thì nên lốp công tốc chìm. Khi láp chú ý hướng tốt mỏ công tốc, thưòng thì bột lên là mỏ điện; bột xuống là tốt điện.
Ở phòng bếp, phòng vệ sinh, lối di có thể dùng công tốc giật dây. Chỉ giật dây nối tù công tác ra, tay không sò trục tiếp vào công tốc, nên rất an toàn, công tốc loại này có thể mắc rất cao vừa an toàn, vừa tiết kiệm.
Có thể dùng công tắc hai chiều để ỏ hai nai vẫn bột tắt được một đèn. Công tắc hai chiều có bốn đâu nối dây, trong đó có hai đầu nối được nối với nhau bàng một dây đồng, cho nên thục tế chỉ có ba đầu nối dây. Phưang pháp đấu nối công tác hai chiều như sau (xem hình vẽ): trước tiên, nối một đáu dây phụ (dây không có điện) vào một cục của đuôi đèn; nối cục còn lại của đuôi đèn với cực dôi đã liên kết bàng dây đồng của công tác (ỏ dưới tầng lầu). Sau đó, nối dây chính (dây có điện) vào công tốc tầng lầu trên. Sau cùng, lấy hai dây điện nối hai công tác lại bàng cách nối hai cục còn lại với nhau. Khi lắp chú ý không dược nhầm lân, nếu không sẽ xảy ra đoán mạch. Do đó, khi lắp xong phải kiểm tra lại cđn thận chính xác an toàn, rồi mới đóng diện sủ dụng.
Ngoài ra, cồn có loại công tác điều chỉnh ánh sáng, như điện dung kế ống hai cục v.v… loại này có thể điều chỉnh được độ sáng của bóng đèn, tiết kiệm diện.
Ố cắm diện có loại hai lỗ và loại ba lỗ. Loại ổ cắm hai lỗ dùng cho đèn bàn, thiết bị nghe nhìn; loại ổ cám ba lỗ dùng cho các thiết bị điện nguy hiểm, như quạt điện, máy giặt, tủ lạnh v.v…
Ố cắm ba lỗ trước đây có hai loại chân kẹp tròn và chân kẹp dẹt. Nhưng hiện nay đều dùng ổ cắm chân kẹp dẹt, không dùng ổ cám chân kẹp tròn nữa. Khi dùng ổ cắm ba lỗ thì phải làm thêm dây nối đất, có thể dùng một đoạn cây sốt cốm xuống đất và dùng một thanh kim loại chuyên dùng chống sét liên kết vái thanh sét đó, tiếp nối dất hàn trên đầu nhọn. Không dùng ống cốp thoát nước, ống lò sưởi làm dây tiếp đốt; cũng không được dùng ống dẫn khí ga làm dây tiếp đất. Phải chôn kim tiếp đốt theo phưong thẳng dứng, cố định không được lắc lư.
Khi dùng ổ điện ba lỗ cần chú ý cám dây tiếp đốt trước để vỏ các thiết bị điện đều dược nối tiếp đất trước, sau đó cổm phích cốm vào hai lỗ còn lại. Khi ngắt điện thì rút phích cam ra trước rồi mới rút dây tiếp đốt ra sau.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng