Hiệu quả nghệ thuật của trang trí nội thất nhà ở

Phòng ngủ và phòng khách là thành phần chủ yếu của nhà ở, cũng là trọng điểm trang trí nội thốt . Một bố cục hợp lý, sử dụng tiện lợi đó là khung cành nhà ỏ mỹ quan và thích dụng, có lợi cho công tác, học tập, sinh hoạt và nghỉ ngơi, đem lại cho con người cảm thụ về cài đẹp. Do đó, nội thốt nhà ỏ cán nghiên cứu kỹ hiệu quà thẩm mỹ chọn được phong cách và sác điệu thích hợp. Căn cứ vào tình hỉnh cụ thể tùng căn hộ khác nhau mà lựa chọn kiểu bố trí nội thốt thích hợp nhàm cài thiện tốt nhất điều kiện sống trong căn hộ.

Lựa chọn phong cách
Căn hộ giống nhau, nhưng lựa chọn cách trang trí nội thất khác nhau, sẽ biểu hiện những phong cách hoàn toàn không giống nhau, cho nên, trước khi làm trang trí nội thốt, căn cứ vào quan điểm về cái đẹp và khí châ’t của mình mà chọn một phong cách trang trí mình yêu thích.
Bất cú loại phong cách nào cũng đều là một phương thức tổ hợp nhất định lụa chọn tù những vạt dụng có hình thức, màu sác và trực giác độc thù, tổ hợp dó cần kết hợp tương quan với bối cảnh.

Dưới đây nêu ra mấy ví dụ về các phong cách khác nhau trong trang trí nội thốt để bạn đọc tham kháo:
– Phong cách hiện đại Âu Mỹ: Đây là phong cách khúc chiết, đơn giản, trừu tượng và sáng sủa. Phong cách này đòi hỏi tổ hợp đồ gia dụng tạo được cám giác hiện đại mạnh mẽ, đồ gia dụng màu tráng hoặc các màu đa thông dụng. Rèm cửa, vài trái giường dùng loại vải hoa to trừu tượng, sàn và nền trài thảm sợi hoá học màu nhã, trong phòng dùng phương pháp chiếu sáng trung tâm (đèn pha nhỏ) kết hợp với chiếu sáng cục bộ. Trên tường treo các tác phẩm hội hoạ trừu tượng trong khung kim loại, hoặc các tác phẩm nhiếp ánh hiện đại. Góc tường đạt chậu cây cành lá to. Nếu có điều kiện thì bố trí thêm dàn âm thanh hoặc thiết bị điện khí khác, càng tạo được cảm quan hiện đại.

– Phong cách cổ điển phương Tây: Đó là phong cách hoa mỹ và cao sang. Ngày nay, không thể bỏ nhiều tiền ra để bắt chước hoàn toàn cái cũ, nhưng có thể cảm thụ cái cũ để tạo ra tinh thổn cổ điển, ví dụ rât nhiều đồ gia dụng ngày xưa làm thủ công kiểu chân cong đến bây giờ không còn hợp thời nữa. Nhưng nếu đem những đồ gia dụng đó đánh vecni, quét sơn làm mới lại, như sơn thành màu trắng, phán chân đính thêm kim tuyến thì hiệu quá hoàn toàn khác. Cửa đi, cửa sổ cũng sơn màu tráng. Màu tráng cao sang, mà không hoa mỹ, cho nên có thể trang trí in hoa trên giấy dán tường, thảm, vài rèm cùa và vài trài giường, như thế tạo được không khí cổ điển, nhưng cần chú ý màu sác hài hoà. Trên tường treo tác phẩm hội hoạ son dầu cổ điển dóng khung kim loại có dập hoa chìm, trên bàn để tượng thạch cao cổ điển màu trắng, như thế phòng sẽ tăng thêm cảm giác cổ điển.

– Phong cách Trung Quốc truyền thống: Phong cách trang trí nội thốt Trung Quốc truyền thống là sụ kết họp hai phẩm chất trang trọng và ưu nhã. Trong trang trí nội thất nhà ỏ hiện đại không thể dập khuôn theo phưong thúc mô phỏng truyền thống, mà nên cách điệu để tạo ra cốt cách Trung Hoa cao nhã. Ví dụ, trong phòng khách bên cạnh bộ sôpha kê thêm một ghế tròn kiểu đòi nhà Minh, dùng cách sáp xếp và màu sốc dể nhấn mạnh sụ thống nhất và hài hoà. Nền sàn trài thảm dệt thủ công, trên tưàng treo mấy bức hoạ son thuỷ và thư pháp. Có thể bày thêm hoa lụa, hoặc lọ hoa sú màu xanh nhạt, mấy chậu trúc cành, của sổ treo rèm in hoa trúc. Phưong thức trang trí này biểu hiện rỗ nét phong cách Trung Hoa.

– Phong cách thiên nhiên: Phong cách kiểu trang trí này độc trưng cho phong cách thiên nhiên. Đồ gia dụng dùng dổ gỗ thông giữ nguyên vân thớ tự nhiên, bộ sôpha mây dan, nền sàn trài thảm cỏ lát, dùng vài hoa dân gian làm rèm cửa và vài trài giưỏng, trên tưòng trâng treo mđy bức tranh dân gian; trên bàn dể chậu hoa đồng nội và mấy bình gốm sú. Tổ họp hài hoà những thú đó lại sẽ tạo thành khung cành nghệ thuật đầy chất thiên nhiên.

– Phong cách Nhật Bàn: Phong cách trang trí này phù họp với các phòng nhỏ. Trên sàn trài nệm làm giưòng ngủ, đặt trên sàn mấy tđm nệm ngồi và bàn thấp kiểu Nhật tạo thành noi ăn com và nói chuyện. Phần sàn phía dưới bàn thđp có thể khoét 1 lỗ để ngưòi ta không phải ngồi quỳ như ngưòi Nhật. Có thể không dùng rèm của, dùng cửa đẩy kiểu Nhật. Trang trí nội thốt nên thật đon giàn, dùng màu nhạt. Trên tưòng treo tranh thuỷ mạc, bên cạnh để một lọ hoa, treo một cái đèn lồng, thế là tạo được phong cách Nhật Bàn.