Công tác chuẩn bị trước khi thi công trang trí nội thất – P2

Vẽ phác thảo và làm mô hình
Để trang trí nội thất đạt hiệu quả mong muốn, khi lập phưong án, tốt nhốt nên sơ phác một số hình vẽ, bàn vẽ một bàng cơ bản và cần thiết để làm căn cứ.
Phưong pháp cụ thể là: Trước hết, dùng thước đo chiều dài, chiều rộng từng phòng vẽ lên giđy kẻ ô vuông theo một tỷ lệ nhất định. Sau đó đo kích thước cửa đi, của sổ, ổ cám điện và các bộ phận cần thiết khác, đo thật chính xác và thể hiện lên một bàng đã vẽ. Cuối cùng đo chiều cao cân phòng để xác định (kích thước) gidy dán tưòng (Hình 4. Một bằng bố trí nội thất nhà ở).
Sau khi vẽ xong một bàng căn phòng, vẽ mô tà cách xếp đặt đồ gia dụng vào căn phòng đúng kích thước. Có hai cách thể hiên: Cách thứ nhất dùng giấy can vẽ lại mặt bàng căn phòng, rồi vẽ bố trí đổ gia dụng vào một bàng căn phòng đúng tỷ lệ với mặt bằng. Có thể vẽ đi, vẽ lại nhiều lân trên giđy can dể nghiên cứu chọn phưang án tối ưu, sau cùng vẽ phưong án được chọn vào một bàng căn phòng.

Công tác chuẩn bị trước khi thi công trang trí nội thất - P2 1

Cách thứ hai là, dùng bìa màu cứng cát thành hình dáng đồ gia dụng theo đúng tỷ lệ một bàng căn phòng, sáp xếp các mành hình đó vào mạt bàng căn phòng, nghiên cứu xê dịch vị trí các mành hình để chọn đuợc sụ sáp xếp tối ưu dồ gia dụng trong mạt bàng căn phòng. Sau khi vị tri các mành hình đồ được xốp xếp họp lý thì cố thể dán cố định chúng vào mặt bằng cân phòng (Hình 5. Mặt bằng bố tri nội thất).

Sau khi xác định xong mặt bàng có thể vẻ thêm bán vẻ phối cành nội thất cỡn phòng. Trong quá trình nghiên cứu bố trí nội thốt, hình vẽ phối cảnh cũng rốt quan trọng. Nghiên cứu bản vẽ phối cành nội thốt có thể thấy rõ một bàng đồ gia dụng bố trí họp lý hay chua, hiệu quà không gian căn phòng và độ cao đồ gia dụng, sụ hài hoà về không gian, màu sắc, nhịp điệu và mỹ quan của bố trí nội thất cỡn phòng v.v…

Nếu không vẽ phối cành, thì cũng có thể dùng bìa cúng làm mô hình. Mô hỉnh theo tỷ lệ thu nhỏ ví dụ 1: 20 chảng hạn. Vẽ ba mặt tuòng lên tò bìa cúng, đánh dấu vị trí của di, của sổ, rồi cát ra, dán thêm trán và sàn nhà vào, như vậy là đã có một cỡn phòng thu nhỏ và thiếu một mặt tuông, nó giống nhu một sân khdu. Sau đó bố trí dồ gia dụng vào căn phòng hỏ đó, nghiên cứu xê dịch vị trí đồ gia dụng cho đến khi có được phưong án tối ưu. Mô hình đổ gia dụng có thể làm bàng xốp vùa dễ kiếm, vừa dễ cốt gọt đúng theo hình dạng đồ gia dụng. Sau khi làm xong mô hình dồ gia dụng thì quệt màu mô hình đúng với màu thật của dồ gia dụng. Làm mô hình tuy tốn chút thòi gian, nhưng có mô hỉnh ta nhìn dưạc thực tế và rất có hiệu quở (Hình 6. Làm mô hỉnh nội thất căn hộ).
Trước khi lựa chọn và mua vật liệu trang trí nội thất, tốt nhốt nên làm một bàng phối màu mẫu. Báng phối màu nước có thể nhìn thấy màu sác các loại vật liệu trang trí đõ hài hoà, đạt hiệu quà trang trí như ý đổ chưa. Phưong pháp làm báng phối màu mâu như sau: chọn cắt các mành giấy màu hay vài màu mẫu dán lên một miếng bìa cứng màu tráng kích thước (40 X 30)mm. Diện tích các mành màu mâu cần tỷ lệ vói diện tích màu của tưòng, trân, nền sàn và đồ gia dụng v.v… chú ý nên chọn màu mẫu có diện tích màu thục lớn trước. Nếu không chọn được màu mẫu giống như màu vật thật thì có thể chọn giấy màu mẫu hay vài màu mẫu gán giống. Nên chuẩn bị nhiều màu mẫu để có thể nghiên cứu, so sánh lộp dược bảng màu mâu tối ưu (Hình 8 +12. Các phưong án trang trí nội thất phòng ngủ; Hỉnh 13+17. Các phưang án trang trí nội thất phòng khách).

Phương pháp thiết kế mặt bằng trang trí nội thất
Trước hết vẽ mặt bằng cỡn hộ tỷ lệ 1:50. Trên một bàng vẽ đúng kích thước cửa đi, cửa sổ, chiều dày tường. Đo chiều cao căn phòng để tính toán được khối lượng trang trí và xác định giá thành.

 Khi có kích thước mặt bằng, một cắt cỡn phòng là bạn đã có đủ số liệu cơ bàn để bố trí nội thất. Có thể vẽ phối cành nội thất. Nếu không biết vẻ phối cành thì có thể làm mô hình căn hộ bàng bìa cứng tô màu rồi đột mô hình vào vị trí thích hợp. Như vậy, sẻ mang lại hiệu quà mỹ thuật trực quan trong nghiên cứu trang trí nội thất.