Công tác chuẩn bị trước khi thi công trang trí nội thất – P1

nội thất trang trí nội thất nhà ở là một công việc đòi hỏi tính hệ thống hoàn chỉnh, cán phải nghiên cứu thấu đáo về kế hoạch, thám mỹ nghệ thuật, dụ toán chi phí cho đến phuong thúc thi công nội thất. Cồn kết họp các yếu tố cùng một lúc để nghiên cúu, bổ sung cho nhau thỉ việc trang trí nội thất mới hoàn thành đem lại hiệu quà cao. Cho nên, truớc khi trang trí nội thất cần làm tốt công tác chuẩn bị.

1. Ý tưởng và kế hoạch tổng thể
Truớc khi thi công nội thất, cán căn cứ vào thục tế các phòng trong nhà, đồ dùng và các yêu cầu sắp đột dồ dùng tù đó hỉnh thành ý tuởng chung về trình tụ trang trí nội thất các phòng cho phù họp.
Việc lộp kế hoạch trang trí nội thất nếu chủ nhà không làm đuọc thì nêu ra ý tuỏng và yêu cầu chung, giao cho nguôi tổng tháu hoặc nguôi trục tiếp thi công thục hiện. Trong trang trí nội thốt cán tuân thủ các nguyên tốc: mỹ thuật, thuận tiện, bền vững và kinh tế. Khi thiết kế trang trí nội thốt phải đổng thòi nghiên cứu chu đáo bốn nguyên tốc này, tránh chạy theo trào luu, theo mốt, khoa truong mà không thiết thục, gây nên sụ lãng phí mà không đem lại hiệu quá mong muốn (Hình U3. Một số phuong án thiết kế và bố trí nội thất trong căn hộ).
2. Lộp dự toán trang trí nội thất
Truớc khi thi công nội thốt, cần căn cú vào ý tuỏng thiết kế, tiến độ thi công và khả nâng kinh tế mà lộp ra bàn dụ toán. Bàn dụ toán cần ghi đđy đủ các loại công việc cân làm, loại đồ gia dụng, vật liệu trang trí nội thất, phuong pháp thi công, áp giỏ tiền vào tùng loại dụng cụ, vật liệu, công thọ. Lộp dụ toán nên chi tiết dể cho giá thành tuong đối chính xác.
3. Lộp tiên độ thi công trang trí nội thất
Truớc khi thi công, cần lộp tiến độ thi công trang trí nội thốt rồi dựa vào tiến độ đó thục hiện để tránh tình trạng tuỳ tiện và rối loạn trong quá trình thi công. Thông thuòng, trang trí nội thốt thuòng bát dầu làm tù các kết cấu cố định nhu tuông ngăn, trán treo, diều chỉnh vị trí của di, cửa sổ. Sau đó làm đến ổ cám điện, đuòng diện ngâm v.v… Tiếp theo đến thi công mặt tuòng, một trán, mặt sàn và mạt nền.
Khi trang trí bề mặt, cần trang trí san trần truác, tiếp đến son của di, cửa sổ, chân tuông, sau nũa dán giđy tuồng, mác đèn, trài thảm. Nếu chủ nhà kê lắp đồ gia dụng ở các phòng, thì nên mua sám hay đột đúng đồ gia dụng trước khi làm trang trí nội thất, sau cùng treo tranh và rèm cửa. Đến đây, việc thi công trang trí nội thất kết thúc.
Việc xác định thài gian khởi công và hoàn thành trong bảng tiến độ thi công phụ thuộc vào khối lượng công việc và lục lượng thợ thi công. Khi thi công, có một số việc có thể làm đồng thời như lăn son tưòng và ốp gạch men sú phòng bếp, như thế có thể rút ngán thời gian thi công.
4. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ và lực lượng thi công
Cân cú bàn thống kê vật liệu trang trí trong dự toán, cần mua đủ các loại vật liệu để đáp ứng được tiến độ thi công. Lượng vật liệu nhiều ít căn cứ vào diện tích cán trang trí. Ví dụ: lkg san san được 2,5m2 mặt trong tường, nếu diện tích một tường 15 m2 thì cần 7kg son; hay giấy dán mạt tưàng trong diện tích 38m2 thỉ cán 45m giấy dán tưòng khổ 0,9m. Trước khi mua vật liệu cần lộp dự toán chu đáo, tránh thùa thiếu vật liệu, gây lãng phí.
Độc biệt, trong công tác chuẩn bị phái chú ý đến dụng cụ thi công. Dụng cụ tốt sẽ nâng cao chất lượng công trình, có thể mượn hoặc mua một số dụng cụ chuyên dùng. Nếu một số việc tụ mình không làm được như láp đặt điện nước thỉ có thể nhò ngưòi có chuyên môn giúp đõ hoặc thuê thợ chuyên ngành làm.
Hiện nay, ỏ các địa phưong đều có các đội thọ làm trang trí nội thốt. Trước khi quyết định thuê đon vị thi công, cán khảo giá và xem xét chđt lượng các công trình họ đã thi công, so sánh giá cà và chất lượng công trình. Nếu chủ nhà không am hiểu việc thi công nội thốt thì mòi một chuyên gia giỏi làm cố vấn. Sau khi đã chọn được đon vị thi công thì tổ chức ký hạp đổng hoặc giao ước để có pháp lý bào đàm chất lượng và giá cở.