Các phương án phối hợp màu sắc

Trong thẩm mỹ nhà ở, màu sốc là một yếu tố quan trọng, dùng màu có thích hợp không, phối màu có hài hoà hay không sẽ mang lại hiệu quở rất khác nhau.
Nói chung có ba phưong án phối màu.
– Phương án phối màu dơn sác: Dùng một màu cơ bàn làm chủ đạo tù đó dựa vào độ đậm nhạt và trục cảm mà phối hợp thành nhiều sác độ khác nhau. Thục tế, người ta thường điểm xuyết thêm vào một ít màu đối lộp để màng màu khỏi đơn điệu. Nếu phối màu dốc địa thì phương pháp này đem lại hiệu quá nghệ thuật như ý. Ví dụ, lấy màu trâng làm màu cơ bàn, thì dùng giấy trâng xốp dán tường, vài trài giường tráng có hoa, mặt bàn đá trổng, thám sàn nhà sợi thô màu trỏng v.v… Tận dụng sụ đối lộp của trực cảm và sốc độ đậm nhạt để biểu cảm mạnh mẽ sụ quyến rũ của sốc điệu trống.
Nếu trên bàn có thêm một lọ hoa hổng đỏ càng tạo có khung cành phòng ỏ lãng mạn hài hoà.
– Phuong án phối màu tưong họp: Đây là cách tổ hạp các màu gán nhau, dùng lượng màu nhiều ít để tạo ra màng hài hoà tỷ lệ các màu. Đây là phưong pháp dẻ làm và thưàng dùng nhất. Đâu tiên chọn màu mà mình yêu thích nhất rồi chọn tiếp các màu gần với màu mình thích. Ví dụ: màu yêu thích là màu da cam, thì các màu chọn tiếp theo là màu vàng, màu sữa, màu vàng rom v.v… Tất cà đổ đạc, nhất là những đồ có diện tích lớn chỉ chọn trong các màu dó, ví dụ tưòng chọn màu sữa, thì thảm chọn màu vàng rom, đồ gia dụng chọn màu gỗ, rèm của chọn màu da cam, có thêm một lọ hoa cúc, sác điệu căn phòng trỏ nên hài hoà, hoàn chinh, mang đến cho ta càm giác không khí gia dinh đầm ấm.
– Phưong án phối màu tỷ đối: Đây là phưong án dùng các màu dối nhau như: màu đỏ và xanh, màu da cam và lam, màu vàng và tím.
Cách phối màu tỷ đối khiến ngưòi ta hưng phấn, nhưng hoi khó xử lý màu thành công nên các gia đình ít dùng. Khi dùng cách phối màu này, ngưài ta lấy một màu chính, một màu phụ. Màu chủ diện tích lớn, màu phụ diện tích nhỏ. Hoặc dùng các màu trắng, đen, ghi tổ họp lại thành một thể thống nhất.
Tổ hợp màu sác trong nhà ỏ rất quan trọng, màu sắc các phòng hài hoà, mỹ quan có thể điều hoà tinh thổn của con nguôi. Khi chọn màu nên xuất phát tù hiệu quà tổng thể của màu sác. Nếu chọn màu sác không thích họp, có thể làm hỏng hiệu quà chỉnh thể của việc bố trí nội thất các căn phòng. Khi chọn màu sắc các đổ gia dụng, rèm của, vái trái giưàng, sôpha, thảm, màu tưòng theo phưang án phối màu đon sốc, phối màu tưong họp hay phối màu tỷ đối đều phải lụa chọn xuất phát từ các yếu tố như: tính cách, sụ yêu thích, tuổi tác, nghề nghiệp của mỗi ngưòi
Nói chung, tốt nhất trong một phòng không nên chọn nhiều sốc độ màu; giữa màu với màu, màu vói ngưòi nên tưong họp hài hoà, nên tránh các màu xung khác nhau, nếu không thỉ sẻ có cảm giác hỗn loạn và phiền toái.

Mỗi ngưòi sống trong khung cành tụ nhiên hay môi trưòng sinh hoạt, màu sác có thể mang đến cho con ngưòi những cảm giác khác nhau. Con ngưòi có thể lọi dụng độc điểm này của màu sác để tổ hợp màu sác trong nhà ỏ để sáng tạo nội thất phong phú .
Màu sác mang đến cho mỗi ngưòi những cảm giác khác nhau, tù đó sinh ra những liên tưỏng không giống nhau. Các màu như: xanh, lam, tím tạo cảm giác mát mẻ gọi là màu lạnh; các màu đỏ, da cam, vàng làm cho con ngưòi thấy ấm áp, gọi là màu nóng.
Độc tính nóng lạnh của màu sác còn tạo nên hiệu quà thị giác gán xa. Nói chung, màu lạnh cho cảm giác xa, màu nóng cho cám giác gần. Màu sác còn tạo đưọc cảm giác nặng nhẹ: màu đậm có cảm giác nặng, màu nhạt có cảm giác nhẹ.

Thường khi chọn màu sác trong nội thất nhà ỏ, người ta chọn màu trung tính nhạt cho cám giác yên tĩnh và đẹp mát làm hoà sốc co bàn, như thế tạo cảm giác không gian căn phỏng sáng và rộng, dễ xốp sếp đồ đạc, với sụ hài hoà về màu sác sẻ đạt được hiệu quở mỹ thuật phong phú hon.
Căn phòng ngưòi cao tuổi, ngưòi ốm nên chọn gam màu nóng, khi đó tạo cảm giác cho họ thấy vui vẻ, tinh thán hoạt bát có lợi cho sức khoẻ. Phòng của thanh thiếu niên nên chọn màu lạnh, sống động mà sáng sủa, tưai trẻ mà thanh cao, mỹ quan mà hạp lý. Phòng tân hôn của đôi trẻ màu nên tưoi sáng, trang trọng để tâng thêm không khí hân hoan và khánh tiết.

Khi nghiên cứu màu sác căn phòng thì lấy màu sác của đồ dùng làm chủ dạo, màu tường, thảm, cửa hài hoà với màu dồ dùng, tù đó tạo nên gam màu co bàn của nội thất và ta có một phòng màu sác mỹ quan và hài hoà.
Màu sác căn phòng còn nên căn cú vào những tình huống cụ thể. Mùa hè nên dùng gam màu lạnh, mùa đông nên dùng gam màu nóng. Phòng rộng nên dùng màu nóng để khác phục cám giác lạnh lẻo do các khoảng trống tạo ra, phòng nhỏ nên dùng màu lạnh để tạo thêm cảm giác rộng thoáng của căn phòng.
Tóm lại, dùng phưong án phối màu tức là căn cú vào quan hệ thống nhất và đối lộp của màu sác mà tìm ra hiệu quá màu sác đẹp nhốt. Cho nên, dù nhà người khác phối màu thì bản thân mình nên tự làm bảng màu mâu, nghiên cứu so sánh, hiệu chỉnh cho đến khi chọn được gam màu vùa ý mới thôi.