Bố trí và lắp đặt nội thất phòng bếp

Bếp không thể thiếu trong đời sống thường nhật của gia đình, chiếm một phán ba thài gian của sinh hoạt gia đình. Hiện nay, diện tích phòng bếp còn quá nhỏ chỉ tù 3 – 5rm2. Trong điều kiện phòng bếp còn nhỏ, cần lợi dụng tối da không gian phòng bếp bố trí dồ đạc để cài thiện điều kiện sống, tạo ra một khung cành tiện nghi, thích dụng và thuận lọi.
Điểm thiết yếu trong việc bố trí nội thất các phòng bếp nhỏ là cần tổ chức mặt bằng họp lý và lợi dụng tối ưu không gian. Do đó, cán chọn những dụng cụ nhà bếp phù hạp với tầm hoạt động của con ngưòi, cán sáp xếp chặt chẽ để đáp ứng được yêu câu thao tác trong không gian phòng bếp hạn hẹp.
Nội thất phòng bếp có thể bố trí theo kiểu sau đây:
– Kiểu một: bố trí theo hàng ngang hỉnh chữ nhất “—Kiểu này thích họp với phòng bếp chiều rộng hẹp, thao tác thuận lại, tiết kiệm được diện tích xếp dụng cụ bếp, dành không gian hoạt động cho ngưòi sử dụng.
– Kiểu hai: bố trí theo hình chữ “ L ”. Kiểu bố trí này thích họp vối chiều rộng bếp tưong đối lớn, lại dụng tối ƯU các mặt tưòng, con người thao tác linh hoạt, thuận lợi. Có thể bố trí dụng cụ bếp có kích thước lớn.
– Kiểu ba: có thể bố trí nội thất bếp thành hai hàng, nhưng kiểu này thao tác bất lại, con người phải xoay trở nhiều. (Hình 4Ó -e- 51. Giới thiệu một số cách bố trí nội thất phòng bếp).
Việc chọn kiểu loại dụng cụ nhà bếp rốt quan trọng. Phòng bếp nhỏ, vật dụng nhiều thì dụng cụ nhà bếp nên ft, tốt nhất nên chọn loại đa chức nâng. Tủ bếp có thể dùng kiểu tổ hạp hoặc kiểu gđp. Hiện nay, trên thị trưàng còn ít kiểu dáng tủ bếp nên chủ nhà có thể tụ nghiên cứu để thiết kế kiểu tủ bếp phù họp.
Sau khi sắp xếp mặt bằng vừa ý nên tiếp tục phát triển chiều cao, có thể láp đặt thêm tủ treo, giá treo để đựng các thứ ít dùng đến. Ngoài ra, có thể làm gác xép, kiểu gác xép này sủ dụng ít vật liệu, nhưng rốt tiện lợi.
Phỏng bếp cần tổ chúc thông gió tụ nhiên. Bếp hay bếp lò than cân bố trí gần cửa sổ hay gần noi dễ thoát khí, để khí nóng và khí C02 của bếp lò và các loại mùi bốc ra khi nấu nướng thoát ra ngoài, hạn chế ánh hưởng đến sức khoẻ.
Có hai cách tổ chúc thoát khí cưãng bức trong phòng bếp. Một là, lép chụp hút phía trên bếp; hai là lắp đạt quạt hút phía trên lỗ của sổ. Hai cách này đều mang lại hiệu quà thoát khí, làm sạch phòng bếp rất tốt.
Hiện nay, các gia đình dùng máy giạt rất phổ biến, trong phòng bếp đặt máy giạt thường gặp khó khãn về thoát nước, vỉ các nhà cũ không có hệ thống thoát nước nhà bếp. Xin giới thiệu hai phưong pháp giải quyết thoát nước máy giặt:
Cách một, cưa mở một chỗ trên ống thoát nước nhà bếp, xây một rãnh nhỏ tù chỗ thoát nước máy giặt dân đến lỗ ống thoát nước, cho nước thài tù máy giặt chày xuống ống thoát nước nhà bếp.
Cách hai, tháo ống gang thoát nước ra, rồi nối lốp chạc ba vào ống thoát nước, đầu ống kia của trạc ba thì bịt lại, đầu trạc thứ ba nối vào ống thoát nước cùa máy giặt và buộc chặt lại, như vậy sẽ tạo được đưàng thoát nưởc máy giặt tiện lại. Khi láp cần điều chỉnh độ cao máy giặt họp lý. Khi thi công cần lưu ý làm thật kín, chốc các chỗ nối ống, không dể nước rò rỉ ra ngoài.
Tóm lại, khi bố trí nội thất phòng bếp cần lưu ý vấn dề vệ sinh, sạch sê trong phòng bếp, báo dám sức khoẻ ngưài sử dụng, trên co sỏ hiện trạng phòng bếp mà nghĩ cách bố trí nội thất và thi công chu dáo thì phòng bếp sê luôn luôn sạch đẹp và sử dụng tiện lợi